content image

De nieuwe ROELAMA RZB Hyflex zodenbemester.

Deze, op de succesvolle Hyflex sleepslangbemester gebaseerde, nieuw ontwikkelde zodenbemester, verenigt vele kenmerkende eigenschappen in één bemester. De RZB Hyflex bemester beschikt over zeer flexibele bemestingselementen welke een uitmuntende bodemvolging garanderen. De duo elementen kunnen een slag maken van maar liefst 45 cm. De hydraulische drukregeling op de elementen garandeert een zelfde dieptewerking over de gehele breedte van de machine. Doordat de rubber mestuitlopen, welke voorzien zijn van pneumatische afsluiters, in een parallellogram zijn opgehangen, wordt de mest perfect weggelegd in of op de bodem. Onafhankelijk van de stand van de elementen. Daarnaast beschikken de duo elementen over een fusee ophanging wat het maken van bochten (beperkt) mogelijk maakt zonder dat de zode daarbij geweld wordt aangedaan. Ook komen hierdoor minder krachten op het frame en wordt de levensduur daarmee verlengd.

Voor de drukregeling op de elementen wordt de regeling gebruikt die normaal gesproken op de hefinrichting van de mesttank werkt. De hefinrichting wordt daarbij op een vaste hoogte ingesteld en tijdens het werk wordt de hefwerking van de elementen gebruikt. Alleen op transport wordt, indien dat gewenst is, de machine hoger uitgeheven met de hef voor een grotere bodemvrijheid.

De nieuwe RZB Hyflex bemester is leverbaar in de werkbreedtes 640, 720, 800 en 880 cm. Alle machines zijn 3-delig opklapbaar en hebben standaard pneumatische luchtafsluiters en zijn voorzien van massieve schijfkouters (Ø 300 mm) welke geschikt zijn voor grasland en bouwland. Sectie afsluiting is optioneel mogelijk en naar keuze te bestellen in stappen van 40 cm of een veelvoud hiervan. Wanneer een sectie wordt afgesloten wordt deze gelijkertijd geheven zodat de schijfkouters niet onnodig door de zode snijden. Ook blijft de drukregeling op de overige elementen hierbij onveranderd. De dieptewerking van de overige elementen blijft dus gelijk.