content image

Als aanvulling op de voermengwagens heeft Roelama het importeurschap verworven van het Deense One2Feed automatisch voersysteem. Volledig geautomatiseerd, gemengd voeren met maximale aandacht voor precisie, rendement en eenvoud.

Het voer wordt middels een, aan een rail opgehangen mengkuip met een standaard inhoud van 3,5m³, verzameld, gemengd en gelost voor het vee. De kuip en vijzels zijn standaard uitgevoerd in RVS. De volledige aandrijving van alle componenten geschiedt door 380V elektromotoren. Dit maakt de installatie zeer bedrijfszeker en is 24/7 in te zetten. Er gaat geen kostbare tijd verloren door bv het opladen van accu’s. Mede hierdoor kan de installatie tot ca. 1000 koeien per dag voeren. Vergroting van de veestapel in de toekomst kan dus veelal met dezelfde installatie worden opgevangen. Alleen verlenging/aanpassing van de geleiderails volstaat.

De autonome mengkuip verzamelt het ruwvoer en krachtvoer bij vaste of verrijdbare ruwvoerbunkers en krachtvoersilo’s. Vervolgens wordt het voer tijdens de voortgang naar de te voeren groep, gemengd en ter plaatse uitgedoseerd. Dit wordt meerdere keren per dag herhaald zodat doorlopend vers gemengd voer beschikbaar is voor het vee.

Voordelen van automatisch voeren zijn:

  • Zeer precies voeren; maximaal rendement van uw ruw- en krachtvoer
  • Zeer eenvoudig voeren van meerdere (kleine) productiegroepen, droge koeien en jongvee
  • Rust in de stal; het vee wordt meerder keren per dag gevoerd
  • Zeer goede toepasbaarheid i.c.m. een melkrobot; de koeien zijn vaker actief en zullen de robot beter bezoeken
  • Arbeidstijd is flexibeler in te zetten; geen vaste tijden om te voeren. Zorgen dat de ruwvoerbunkers en silo's niet leeg raken volstaat.
  • Besparing van tijd en/of arbeidskosten
  • Het voeren wordt losgekoppeld van de aanwezigheid van goed gekwalificeerd personeel.
  • De computer zorgt dat er altijd identiek wordt gevoerd.
  • Bij integratie van het systeem in nieuw te bouwen stallen is besparing van de bouwkosten mogelijk. Er is slechts een voergang met een breedte van 2,5mtr. noodzakelijk.